Stadig flere må betale seg ut av Stoltenbergs helsekø. Salg av private helseforsikringer har økt med 132 % i de rød-grønnes regjeringstid, og mer enn 100 000 nordmenn har tegnet slik forsikring for å få rask behandling ved sykdom. Dette viser at folk ikke lengre har tillitt til at de vil få nødvendig helsehjelp i den offentlige helsetjenesten.

I tilleggmelder private sykehus om den store veksten av pasienter som nå betaler nødvendig helsehjelp selv.

Her er en av mange historier:
Etter nesten tre år i kø for operasjon tok Randi Jenshaug Arnesen affære. To uker senere - og 138 000 kroner fattigere - forlot hun privatklinikken klar for et aktivt og delaktig liv.

Helsekøen har vokst med mer enn 35 000 personer etter at den rødgrønne regjeringen overtok. Private sykehus kunne redusert køen i løpet av få uker - hvis de slapp til.

Les hele saken her.

NRK: Betaler seg frem i helsekø
Pasienter risikerer å stå flere uker i offentlig helsekø, selv om det er ledige timer ved private klinikker. Har du penger, er det kapasitet.

Les mer:
Les mer om problemene i Helse-Norge og Høyres løsninger i medlemsmagasinet Muligheter som ligger på våre lukkede medlemssider (HiT).
Der kan du også deltai debatt om hvordan vi bør håndtere problemene i norsk helsevesen.