For hver person vi henter til Norge, kan vi hjelpe 26 personer i flyktningeleiren i Jordan og 13 personer i Libanon. Det som er viktig, er at vi hjelper flest mulig, at så mange som mulig får et tilbud for behovet er stort.

Det viktigste hjelpearbeidet for folk fra Syria er det som skjer lokalt i nærområdene. Denne regjeringen har så langt gitt 700 millioner kroner til det humanitære arbeidet i området i Jordan, Libanon, Tyrkia. De hjelper mange! Dette er mye mer enn tidligere og vi kommer fortsatt til å prioritere dette. Vi vil bruke pengene sånn at de hjelper flest mulig.

Vi tar imot 1000 kvoteflyktninger fra Syria, i tillegg tar vi imot øvrige asylsøkere. I dag sitter det 5000 på norske mottak og venter på å bli bosatt og få begynne livene sine. Vi har utfordringer på kapasitet når det gjelder å bosette personer som kommer til Norge, med de kravene vi har til introduksjonskurs og norskopplæring. Vi må ha en styrt innvandring til Norge, og da er det en viss kapasitetsbegrensning. Vi arbeider med å få kommunene til å ta imot flere, og heldigvis er det blitt bedre denne våren.

Vi håper alle at Syriakrisen skal gå over og at folk skal kunne flytte hjem og da er det viktig at de barna som sitter i flyktningeleirer og er bosatt i Libanon i dag får skolegang. Det bidrar vår regjering til gjennom initiativet fra flere FN organer og som vi er med og finansierer gjennom «No lost generation».

- Ingjerd Schou, Høyres Asylpolitiske talsperson.