Aspaker mener altfor mange elever som kommer til videregående skole har for dårlig grunnlag med seg fra ungdomsskolen. Det resulterer i dårlige karakterer i matte på videregående.

- Ingen andre fag får så store konsekvenser dersom rullegardinen går ned for eleven. Det ser vi nå, sier Aspaker til VG.

14. juni skrev VG om dårlige resultater i årets matteeksamen. Ifølge professor Hermundur Sigmundsson ved NTNU er de svake matteresultatene et resultat av altfor mange år med lek- og lær-undervisning. Han mener det er lekeskolen som har resultert i mattekrisen, skriver VG.

Aspaker tror nøkkelen til å snutrenden er flere og bedre faglærere i matte.