- Det haster, fordi en islandsk forhandlingsprosess kan gå svært raskt. Islendingene håper å være EU-medlemmer allerede i 2011, sier Solberg.

Finanskrisen på Island har utløst en ja-bølge på Sagaøya. Regjeringspartiet Selvstendighetspartiet skal drøfte sitt EU-standpunkt i januar, og varsler at en eventuell islandsk EU-søknad kan komme allerede i februar.

EØS-eksperter og fiskeriorganisasjoner peker på at et islandsk EU-medlemskap kan få dramatiske konsekvenser for Norge.

Kan få dramatiske konsekvenser
Et islandsk EU-medlemskap kan få dramatiske konsekvenser for Norge:

- EØS-eksperter som professor Per Christiansen ved Universitetet i Tromsø og seniorforsker Ulf Sverdrup ved ARENA har påpekt at EØS neppe kan overleve i sin nåværende form hvis Island skulle gå inn i EU.

- Også fiskerisektoren kan påvirkes av et eventuelt islandsk EU-medlemskap, ved at dynamikken i kvoteforhandlinger endres og ved at konkurransesituasjonen for norske fiskeprodukter forverres. Viktige aktører som Fiskebåtredernes Forbund og Fiskarlaget har i den forbindelse bedt om en utredning av konsekvensene av at Island eventuelt søker EU-medlemskap.