- Åtte år med rødgrønt styre etterlater seg tiltak som forslag om lovfesting av kulturskoletime, sentralstyrt leksehjelp i barneskolen og øremerkede midler til frukt- og grønt – Høyre prioriterer å bruke kreftene på målrettede tiltak for bedre lærere, sier skolepolitisk talskvinne Kristin Vinje

De ferske resultatene fra PISA 2012 viser at Norge har store utfordringer, særlig innen matte og realfag. Hun er særlig bekymret over at resultatene i matematikk er redusert, og at plasseringen er dårligere enn i 2009.

- Høyre i regjering skal snu norsk skole gjennom en storstilt satsning på det viktigste for elevers læring, nemlig læreren. Regjeringen vil skape nye karriereveier for norske lærere, slik at de beste lærerne forblir i klasserommet. Vi vil øke prestisjen til lærerne og styrke lærerutdanningen slik at de beste elevene søker seg til læreryrket.

Satser på forskning

Mange land investerer årlig mer enn dobbelt så mye i forskning som Norge som andel av BNP, og har utdanningsinstitusjoner i verdensklasse som årlig utdanner ett overskudd av høyt utdannet relevant arbeidskraft.

- Åtte år med SV i Kunnskapsdepartementet har ikke vært noe løft for forskningspolitikken. Vi vet at dagens forskning skal gi oss morgendagens kunnskap. Regjeringens økning av forskningsinvesteringene, økt frihet til institusjonene gjennom økte basisbevilgninger og en forpliktende langsiktig politikk er et stort skritt i riktig retning, avslutter Vinje.