Gode resultat på nasjonale prøver. Oppegård kommune har satset målrettet på skoleledelse og kompetanse for lærerne. Oppegård skolene er best i vår kommunegrupppe, og plasseres på femte plass nasjonalt.