Høyre er en varm forsvarer av lokalt selvstyre. Da Erna Solberg har nylig sagt at Høyre ønsker en uavhengeig rettsinstans som kan løse konkrete tvister mellom kommune og stat i forvaltningssaker, med bindende virkning. En lokaldemokratidomstol.

Jusprofessor Eivind Smith har skrevet en bok om lokalt selvstyre, sammen med professor i Statsvitenskap, Harald Baldersheim. Boken er kalt "Lokalt demokrati uten kommunalt selvstyre?" Eivind Smith har innlegg under årets Syse-seminar, med tittelen "Sentralstyring elelr lokalt demokrati - en analyse av maktforhold".

Smith blir også med i en paneldebatt med temaet "Hvor bør makten ligge?", sammen med Erling Lae (fylkesmann i Vestfold), Petter Steen jr. (ordfører i Haugesund), Anders B. Werp (stortingsrepresentant for Høyre, justis) og Kristin Clemet (Civita). Torbjørn Røe Isaksen leder debatten.

Vil du se hele programmet for årets Syse-seminar, eller melde deg på? Klikk her.