Thommessen ønsker seg alternativer til både Kulturrådet og Norsk filminstitutt, skriver Dagsavisen tirsdag.Kulturrådet har et totalbudsjett på over én milliard kroner, og er et statlig organ som blant annet forvalter Norsk kulturfond som i 2013 er på 577 millioner kroner. Rådet er også rådgiver for staten i kultur- og kunstspørsmål.

- Bare for å gjøre det klart: Jeg mener ikke at Kulturrådet gjør en dårlig jobb, men å tillegge stadig flere oppgaver til ett organ, bidrar til maktkonsentrasjon og tendenser til ensretting av hva som blir herskende oppfatninger av kvalitet, sier kulturpolitisk talsmann i Høyre, Olemic Thommessen til Dagsavisen.

- Det er en fordel dersom noen ordninger kunne utvikles i andre fora. Da tenker jeg for eksempel på Arts and Business Norway eller Norsk Publikumsutvikling. Dette er organisasjoner som jobber med kulturlivet i andre sammenhenger. Kulturrådet er veldig kunstnerforankret. Jeg tror det kan være spennende med ordninger som også er forvaltet av produsenter, kuratorer og til og med kritikere, framfor folk som selv har ståsted som utøvende kunstnere eller som er tidligere utøvende, sier Thommessen, og sikter til organisasjoner med kompetanse innen kultur og næringsliv.

- Kunstnere har som viktigste målsetting å nå fram med sitt budskap eller sitt produkt. Næringslivets målsetting er overskudd. Men når det gjelder måten man skal nå disse målene på, er det ikke nødvendigvis så store forskjeller, sier han.

Nye byråkratier ønsker ikke Thommessen.

- Men jeg tenker meg at man kan etablere ordninger knyttet til mentorvirksomhet, produksjonsutvikling eller markedsutvikling. Dette er kanskje ikke ordninger som bør være forvaltet av Kulturrådet. Dette handler først og fremst om et mangfoldsperspektiv, sier han til Dagsavisen.

Les hele saken i Dagsavisen her.