Bent Høie ta dette teamet opp på Stortinget torsdag, hvor han ber regjeringen svare på følgende spørsmål: Vil regjeringen igangsette et arbeid som fører frem til en forsterket innsats mot kreft i form av en ny nasjonal kreftplan?

Den første nasjonale innsatsen mot kreft ble fremlagt i Nasjonal kreftplan for perioden 1999-2003. Planen styrket tilbudet om forebyggende tiltak, diagnostikk og behandling. Regjeringen Bondevik II nedsatte deretter en arbeidsgruppe som utarbeidet nye forslag til tiltak, som ble sendt på høring i 2004.

Deretter ble det utarbeidet en nasjonal strategi for kreftområdet for perioden 2006-2009. Regjeringen Stoltenberg II gikk inn for å forlenge strategien til 2011. Kreftforeningen har ved flere høringer i helse- og omsorgskomiteen understreket at dette ikke er tilstrekkelig for å møte de utfordringene kreftsykdom innebærer.

Derfor stilte også Høie dette spørsmålet på Stortinget torsdag, til helse og omsorgsministeren.