- Nå er det det komplette kaos der ute, og mange mister foreldrepermisjonen sin på grunn av rotet til BLD. Det er ikke Stortingets intensjon at foreldre skal miste permisjon på grunn av et ubrukelig regelverk, sierLinda Hofstad Helleland til VG.

Høyre foreslår å forenkle dagens regelverk, blant annet ved å gjøre det mulig for en av foreldrene å overføre den delen av permisjonskvoten de ikke får benyttet selv til den andre parten. Foreldre skal ikke miste permisjonstid fordi en av foreldrene ikke har anledning til å ta ut hele kvoten.

Ifølge VG torsdag erkjenner både NAV og departementene nå at reglene for mamma og pappaperm er for vanskelige.Nå skal reglene forenkles for å hindre flere feil.

I følge avisen ble det brukt 180 årsverk på foreldrepermisjonssaker i 2010. I fjor brukte NAV 250 årsverk. NAV navngir komplisert regelverk og flere søknader som årsaken til økt tidsbruk.

En gjennomgang gjort av Riksrevisjonen viser også at det blir gjort mange feilbehandlinger. Av 146 stikkprøver ble det oppdaget avvik i 39 prosent av sakene. I 21 prosent av sakene er det vist beløpsmessige konsekvenser.