- Det har kommet flere nye behandlingsformer inn i helsevesenet, og det er bra, men økningen handler ikke bare om det. Fortsatt står det mennesker i kø og venter på røntgenundersøkelse, behandling for depresjon eller rusmiddelavhengighet, sier Erna Solberg.

Fritt behandlingsvalg

For å få ned helsekøene vil Høyre slippe alle gode krefter til i helsevesenet og innføre fritt behandlingsvalg. Vi vet at når pasienter selv kan få velge mellom ulike behandlingstilbud for statens regning, så vil de få et bedre tilbud. I dag har 300.000 tegnet privat helseforsikring for å få raskere hjelp. Ett større mangfold vil gjøre den offentlige helsetjenesten bedre slik at færre skal være avhengig av god råd for å få behandling.

- For pasientene er rask og sikker behandling det viktigste. Mer mangfold vil bidra til at det offentlige helsevesenet får kortere ventetid og da øker kvaliteten for pasientene, sier Erna Solberg.

Makt til pasienten

Et annet kjerneområde for å bedre helsevesenet handler om åpenhet. Høyre har kjempet frem retten til fritt sykehusvalg, fordi partiet mente det ville komme pasientene til gode. Historien ga partiet rett i det, og nå skryter regjeringen av tilbudet.

- Høyre har alltid kjempet for å flytte makt fra systemet til pasienten, sa Erna Solberg til Høyres stortingsrepresentanter.

For å gi mer makt til pasientene vil Høyre ha mer åpenhet om resultater på hvert enkelt sykehus. Bedre rutiner for varsler om feil og lange ventetider vil gi bedre kvalitet i helsevesenet. Høyre ønsker også en egen havarikommisjon etter modell fra luft- og sjøfarten som skal granske alvorlige svikt.

- Mer åpenhet om resultater, bedre kvalitetskontroll og mer læring etter feil vil komme pasientene til gode, sier Erna Solberg.

Les hele talen her.