I Oppegård har man hatt full barnehagedekning i mange år. Høyre har gått inn for et større mangfold av barnehagetilbud, eksempelvis i form av temabarnahger eller barnehager med alternativ pedagogikk. Når nye barnehager bygges, skal det legges vekt på å sikre et slikt mangfold.