Nok en gang selges bevilgningen til sykehusene som større enn den i realiteten er. Mye vil spises opp av andre ting enn tilbud som kommer pasientene direkte til gode.

- Vi er overrasket at det etter siste års avsløringer av behov for satsning på pasientsikkerhet, kommer det ingen målrettet satsning på dette fra regjeringen, sier Bent Høie, Høyres nestleder og leder av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Usikkerhet for sykehusene

Han viser til at det er høyst usikkert om sykehusene vil finne midler til å prioritere dette tilstrekkelig i sine øvrige budsjettmidler, og hadde ventet en tydeligere prioritering med øremerkede midler.

Blant de største utfordringene Helse-Norge står ovenfor, er helsekøene som per 1. januar i år var 80 000 høyere enn da Stoltenberg-regjeringen tok over. Det viser at deres oppskrift ikke fungerer, mener Høie, som mener systemet må endres:

- Høyre vil slippe alle gode krefter til gjennom et offentlig betalt samarbeid med private klinikker, og avskaffe kvotesystemet for behandling som pasientene i dag rammes av, sier Bent Høie.

Nedprioriterer rus, rehabilitering og psykiatri

Pasientene som ble skuffet over regjeringens nedprioritering av rus, rehabilitering og psykiatri for 2012, har lite nytt å glede seg over. Det er lite midler satt av, og regjeringen har allerede bedt sykehusene om å nedprioritere dette.

Det råder også fullt kaos om regjeringens sykehjemssatsing. Fra å love 12 000 nye plasser, til 12 000 tilskudd til både nybygg og rehabilitering, til nå å bare love såkalte «tilsagn om tilskudd» er det helt i det blå for velgerne hvilken kapasitetsøkning regjeringen egentlig har planer om.

- Regjeringen holder velgerne for narr med sin dobbeltkommunikasjon, og deres vage løfter snakkes bort med språklige finurligheter når de brytes, sier Høie, som viser til at Høyre vil bruke systemet som sikret økt barnehagedekning for å bedre sykehjemskapasiteten.

Funksjonshemmede må vente

Høie viser også til at funksjonshemmede som hadde bygget opp forventninger etter regjeringens nesten-løfter om BPA etter Høyre og andres harde kamp, må vente enda lenger.

- Vi er skuffet over at regjeringens arbeid med å legge til rette for en rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistent (BPA) går ulidelig tregt. Regjeringspartiene har tidligere gjort klart at dette var noe Stortinget kunne forvente som en sak våren 2012, sier Høie.

Høyres nestleder viser til at dette var siste sjanse regjeringen hadde til å innfri forventningene de har skapt på helsefeltet.

- Det klarte de ikke, fordi de ikke har klart å komme med noen nye ideer eller bedre løsninger. De holder fast i det samme sporet som har gitt økte helsekøer, usikkerhet om sykehusenes styring og manglende opptrapping av tilbudet til sårbare grupper innen rus, psykiatri og rehabilitering, avslutter Høie.