- Vi kan ikke møte fremtiden med gårsdagens løsninger. Under dem rødgrønne betød det å «overoppfylle Nasjonal Transportplan», å bruke mer penger enn lovet, på å bygge mindre vei enn lovet.

- Nå har vi har en regjering ikke drømmer om fortiden, men som har visjoner for fremtiden. Mens de rødgrønne målte sin suksess i antall penger brukt, vi måler den i antall kilometer bygd. Nå markerer vi vendepunktet i norsk samferdselshistorie, sa Linda Helleland i sin innledning til samferdselsbolken på Høyres Landsmøte.

Helleland brukte et personlig eksempel for å understreke viktigheten av å styrke trafikksikkerhetsarbeidet videre.

- Med en far som har hatt veien som arbeidsplass hele livet husker jeg alt for godt frykten jeg gikk å kjente på når han var ute og kjørte tusenvis av kilometer på dårlig vedlikeholdte vinterveier rundt i distrikts-Norge. Vi skal ikke ha det sånn at dårlig veistandard fører til alvorlig ulykker og dødsfall, sa Linda Hofstad Helleland.

I årets fylkes- og kommunevalg blir kollektivtrafikk et viktig tema. Hun viste til at Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre stod sammen om krav om at staten skulle forplikte seg til å ta del i kollektivinvesteringene i byene, men ble nedstemt i opposisjon.

- Det var først etter at vi kom inn i regjeringskontorene at vi, sammen med KrF og Venstre, sørget for at staten forpliktet seg til å ta halve regningen slik at nødvendige kollektivløft kan komme på plass. Med Høyre blir det grønne skiftet gjennomført, sa Helleland.

Regjeringens nye poltikk for veibygging innebærer at flere verktøy tas i bruk. Helleland karakteriserte det som tre ben å stå på:

- Det første beinet er at Statens vegvesen skal ha full trøkk på prosjektene i Nasjonal Transportplan. Det andre beinet er at vi oppretter Veiselskapet, der stikkordene er helhetlig og effektivt. Det tredje beinet er mer offentlig-privat samarbeid.

Høyres transportpolitikere har brukt månedene før landsmøtet på å reise landet rundt for å lære om utfordringene. Hun rettet derfor en spesiell hilsen til lokalpolitikere over hele landet:

- På vår samferdselsturne har vi nå besøkt over halve landet. Vi har sett hvilken fantastisk jobb dere gjøre for å bygge ut vei, jernbane og kollektivtransport på en raskere og bedre måte. Dere gjør det fordi dere vet at det er grunnlaget for mer vekst og nyskaping i hele Norge.

- Vi skal gå stolt inn i valgkampen, vi skal fortelle våre velgere at det er nå det skjer. Det er nå vi skaper fremtidens transportsystem. Et samferdsels-Norge som ikke hemmer vekst, men som fremmer vekst. Det er ganske enkelt sånn at: Det er Høyre som baner vei!