- Vi er to millioner mennesker i Norge som gjør en innsats for frivillige organisasjoner. Mange av arbeidstimene går med til å finansiere statens momskrav. Nå er tiden inne til å la frivillige organisasjoner slippe moms på kjøp av varer og tjenester. Det vil styrke frivilligheten med over 1 mrd kroner, skriver Høyres 1. nestleder Jan Tore Sanner.

- De frivillige organisasjonene gjør en ubeskrivelig viktig jobb i vårt samfunn. Verken staten eller private bedrifter kan erstatte frivilligheten. De sprer glede og trygghet i lokalmiljøet, og betyr ufattelig mye for oss som er med. Vårt samfunn ville vært uendelig fattig uten de mange teatergruppene, idrettslagene, hjelpeorganisasjonene og seniorlagene. Jeg tror få er uenig med meg i det. Men hvordan vi sikrer frivilligheten et økonomisk fundament, og hvordan vi sikrer deres uavhengighet er et politisk spørsmål.

- Alle de frivillige organisasjonene står bak kravet om at frivillige organisasjoner skal slippe moms på innkjøp av varer og tjenester. Det er et spørsmål om likebehandling og rettferdighet. Hvorfor skal den kommunale musikkskolen slippe moms på noter og instrumenter, mens musikkorpset må betale 25 pst mer for det samme?

Les resten av saken på bloggen til Jan Tore Sanner.