- Fabian beskrev god Høyrepolitikk enkelt og forståelig: Det dreier seg om å se det enkelte menneske!Han brukte skolepolitikken i Høyrestyrte Oslo som eksempel. At Osloskolen har løftet seg, er ikke tilfeldig. Det skyldes et målrettet arbeid for å skape åpenhet, en sterkere satsing på kunnskap og en skole som ser den enkelte elev.

Før bygde skolepolitikken på hva man trodde om kvaliteten på den enkelte skole. Nå bygger man skolepolitikken på fakta, og ingen har vært flinkere enn Osloskolen til å ta tak i de problemene man oppdager. Løfter man hver enkelt elev løfter man sakte men sikkert også hver eneste skole.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet forsøkte naturligvis å latterliggjøre Høyres ønske om valgfrihet også på offentlige velferdstilbud. De rødgrønne liker å tro at det viktigste er hvem som gir et tilbud - private eller det offentlige. Snart må de forstå at det som virkelig betyr noe, er å skape en velferd som i større grad ser det enkelte menneske.

Som Monica Mæland fastslo: Mennesker blir ikke like bare fordi de blir gamle eller syke. Ulike mennesker har ulike ønsker og behov, og valgfrihet og konkurranse dreier seg om å sette brukerne i sentrum.

Bergen, Stavanger og Oslo er tre velstyrte storbyer, og alle stedene er det Høyre som sitter i førersetet. Nå har vi fire uker på oss til å sikre et maktskifte også her i Trondheim - Trondheim fortjener både Høyres skolepolitikk og Høyres omsorgspolitikk!

Yngve Brox

Høyres ordførerkandidat i Trondheim