Alle medlemmer vil få en mail med link til undersøkelsen, og vi håper at så mange som mulig vil ta seg tid til å svare. Spørsmålene er relevante for at vi skal kunne utforme medlemstilbudene våre på best mulig måte. Alle svar behandles anonymt.