Høyres nestleder Jan Tore Sanner ser alvorlig på næringsministerens oppførsel ovenfor styret i Telenor. Nå krever opposisjonen at Trond Giske gir en redgjørelse til Stortinget.

- Det er meget alvorlig dersom det er riktig at Giske har utøvet press overfor styret i Telenor. Det er i såfall klart i strid med statens eierstyringsprinsipper, sier Sanner.

Redgjøre på Stortinget

- Spørsmålet er om statsministeren kan leve med at næringsministeren utøver det statlige eierskapet så uprofesjonelt.

Giske må gi sin redegjørelse til Stortinget tidlig neste uke. Tidligere denne uken krevde en samlet opposjon nettopp dette.

Krever ryddighet

Staten er en stor eier i norsk næringsliv, og næringsministeren forvalter store verdier på vegne av fellesskapet.

- Det krever profesjonalitet og ryddighet, sier Sanner.