- Kommisjonens rapport er sterk, og påpeker mange feil og mangler som vi må gjøre alt for å rette opp, sier Høyres leder Erna Solberg.

- Vi må nå først og fremst sørge for at ansvar ikke pulveriseres, og at planer følges opp i praksis. Det kan synes som om ansvarlige myndigheter ikke har tatt alvorlige trusler innover seg. Det er åpenbart behov for mer moderne kommunikasjonsutstyr og bedre kapasitet i politiet, sier Solberg.

- Det er tydelig at mangel på kommunikasjon og samarbeid i en kritisk situasjon har hatt tragiske konsekvenser. Nå er tiden inne for å erkjenne svikt, og ta ansvar for å finne løsninger slik at Norge blir et tryggere samfunn i fremtiden. Det kan virke som flere etater har noe å lære av hvordan helsetjenesten håndterer kritiske situasjoner, avslutter Erna Solberg.