Samepolitisk arbeidsutvalg (HSPAU) er Høyres høringsutvalg i samepolitiske saker. HSPAU skal sette dagsorden og være organisasjonens redskap for å bygge samepolitiske miljøer i hele landet. Utvalget skal utarbeide sametingsprogram, og stille liste til valg i alle samiske valgkretser.

Utvalget ledes i perioden 2014-2016 av Rita Leinan, Haugesund/Sør-Norge valgkrets. Hun nåes på e-post rita_leinan(a)hotmail(.)com.
Nestleder er Filip Mikkelsen, Tysfjord/Vesthavet valgkrets og nåes på filip(.)mikkelsen(a)gmail(.)com.

Øvrige medlemmer fra 2014 - 2016 er:

Helge Stærk, Sør-Varanger/Østre valgkrets
Ellen Inga O. Hætta, Kautokeino/Ávjovári valgkrets
Nadia Lilleng, Nordreisa/Nordre valgkrets
Henrik Gaup, Tromsø/Gáisi valgkrets
Nils Ante Eira, Lavangen/Vesthavet valgkrets
Mattias Jåma, Snåsa/Sørsamisk valgkrets

Lars Filip Paulsen (Tysfjord/Vesthavet krets - gruppeleder Sametinget),
Bjørn Lødemel (Stortinget) og
Anne Karin Olli (statssekretær)

Høyres Nord-Norge-kontor/Finnmark Høyre har sekretariatet for Samepolitisk arbeidsutvalg. Martin Johannessen, som også er sekretær og sekretariat for utvalget,kan kontaktes for mer informasjon om arbeidet.