Et fremmedspråk nummer to har aldri vært obligatorisk i ungdomsskolen, men Høyre har programfestet dette.

Nå tar Unge Høyre-leder Henrik Asheim til orde for at den obligatoriske undervisningen av to fremmedspråk skal starte allerede i barneskolen, med tiåringene som går i femte klasse.

- Barna i den alderen er svært mottagelig, og lærer språk lettere, samt at norske ungdommer og arbeidstagere vil få mer og mer bruk for språkkunnskaper, sier han til Dagens Næringsliv.

Asheim mener det andre obligatoriske fremmedspråket, etter engelsk, kan være tysk, fransk og spansk, men like gjerne kinesisk eller russisk.

Asheim får støtte i moderpartiet:

Høyres utdanningspolitiske talskvinne Elisabeth Aspaker mener det vil være fornuftig å få to obligatoriske fremmedspråk inn allerede i barneskolen.

Les hele saken i dagens papirutgave av Dagens Næringsliv, side 13.