- Det er viktig å ta på alvor at menn oppsøker lege senere for helseplager, også for psykiske helseutfordringer.Undersøkelser viser at menn som har opplevd for eksempel sorg eller traumatiske opplevelser ikke snakker om dette med andre eller oppsøker hjelp i samme grad som kvinner, sier helsepolitisk talsperson for Høyre, Tone Wilhelmsen Trøen (H).

- Vi må spørre oss om helsetjenesten bør innrettes annerledes for å møte menn på en annen måte enn i dag.Menn må også ta større ansvar for egen helse.Her trenger vi mer kunnskap, og det er viktig at både menn selv og fagfolk som jobber med dette hver dag gir oss gode innspill, legger hun til.

Den beste politikken og de beste løsningene er de vi skaper sammen. Derfor er det viktig for Høyre at det blir mer åpenhet, og at tabuer rundt psykisk sykdom blir fjernet.

Les om at "Åpenhet styrker psykisk helse" her.

- Vi har alle en psykisk helse. Mange av oss vil også oppleve psykiske helseutfordringer en eller flere ganger gjennom livet. Derfor er detviktig at vi kommer tidlig inn ovenfor barn og unge.Vi må innrette helsesøstertjenesten slik at også gutter oppsøker helsesøster på skolen for å snakke om vanskelige psykiske utfordringer, påpeker Trøen.

Hun ønsker seg også flereallmenpsykologer i kommunene, for å møte de psykiske helseutfordringene både for barn og voksne.

Her kan du lese statsminister Erna Solbergs siste innlegg om psykisk helse.