JAVU, (Active Youth United Venezuela) har vært en fremtredende kraft i opposisjonen mot Hugo Chavez. Da Chavez organiserte folkeavstemning om å utvide presidentenes makt slik at han i prinsippet kunne sitte på livstid var det studentene som trakk til gatene og organiserte kampanjen mot. En kampanje de vant.

JULIO CESAR RIVAS CASTILLO som tok imot prisen på vegne av JAVU har blitt fengslet 12 ganger. Grunnet hans opposisjon mot Chavez – regimet. Et regime som brutalt knebler sine motstandere og knytter tette bånd med land som Libya, Hviterussland, Iran og Syria for å nevne noen.

You need Adobe Flash and Javascript to view this file