Finansminister Sigbjørn Johnsen krevde svar fra Høyre om hvor det blågullgrønne regjeringsalternativet står med tanke på den økonomiske politikken i forrige uke. Her er svaret fra finanspolitisk talsmann Jan Tore Sanner:

- Åholde igjen på bruken av oljepenger er viktig for å unngå høyere rente og kronekurs, og tap av arbeidsplasser i konkurranseutsatt sektor. Men Johnsen bommer når han gjør «ansvarlighet i den økonomiske politikken» bare til et spørsmål om hvor mange penger regjeringen bruker, sier Sanner til Nettavisen.

Hvordan pengene brukes er like viktig. Da handlingsregelen ble innført var Høyre og Ap enige om atoljepengene skulle brukes til investeringer i kunnskap, infrastruktur og vekstfremmende skattelettelser.

- Det fulgte den borgerlige regjeringen opp, mens Arbeiderpartiet har brutt med denne viktige forutsetningen. Når Arbeiderpartiet velger å bruke stadig mer av oljepengene på generell drift, er konsekvensen at byråkratiet vokser, nødvendig omstilling utsettes og produktivitetsveksten faller. Målet var at oljerikdommen skulle sikre at norsk industri var konkurransedyktig, nå ser vi at det motsatte skjer, sier Sanner til Nettavisen.

Han råder i stedetJohnsen å bekymre seg mer over konsekvensene av egen politikk.

- I dag bruker den rødgrønne regjeringen 305 milliarder kroner mer over budsjettet, inflasjonsjustert, enn i 2005. Hvert år vokser budsjettet med om lag 40 milliarder kroner. Samtidig har helsekøene vokst, det har blitt flere fattige barn, 7 av 10 vei og baneprosjekter er forsinket og Norge ligger langt etter våre naboland når det gjelder forskning og innovasjon, sier Sanner.

- Verdiskapingen per nordmann er i dag den samme som for fem år siden. Kostnadsnivået ligger om lag 70 prosent over våre handelspartnere, og regjeringen fortsetter å øke de særnorske skattene og kravene til norske arbeidsplasser. Det ser ut til at Arbeiderpartiet har glemt at vi må «skape mer for å kunne dele mer», fortsetter Sanner, som menervelgerne vil merke forskjell med Høyre i regjering som vil vil prioritere investeringer i kunnskap og infrastruktur.

Les hele saken i Nettavisen her.