For to uker siden hadde 60 000 norske seksåringer sin første skoledag. Det å få en god start er avgjørende for det videre læringsløpet og et godt samarbeid med barnehagene i forkant er derfor viktig. I Oslo skal en ny standard nå sørge for at overgangen fra barnehage til skole blir enklere og at skolene har bedre informasjon om elevene før de begynner.

- Standarden har som mål å sikre at alle barn skal møtes av en skole som kjenner til hva barnet mestrer, liker å gjøre og hva de trenger ekstra hjelp til, sier skolebyråd Torger Ødegaard til Dagsavisen i dag.

Han påpeker at dette er spesielt viktig for språkutviklingen hos barn med minoritetsbakgrunn.

- I dag trenger sju av ti minoritetsbarn i Oslo særskilt norskopplæring når de begynner på skolen. Riktig informasjon til skolene bidrar til at flest mulig barn kan få en bedre start. Vi må se hele utdanningsløpet under ett. Oslostandarden sikrer også at vi får koblet de to ulike institusjonene skole og barnehage sammen.

Allerede nå i september skal barnehagene begynne å forberede seg neste års skolestart. Foreldrene må gi sin godkjennelse for at barnehagene skal kunne gi informasjon til skolene.

Les mer om saken her.