Erna Solberg foreslo i 2005 at alle som trenger mye bistand, skal ha rett til å få hjelpen som personlig assistanse. Dette sluttet alle partier seg til. I valgkampen 2009 skrev både Ap, SV og Sp til funksjonshemmedes organisasjoner at de gikk inn for en rettighetsfesting av denne ordningen.

Mandag denne uken lanserte statsministeren forslaget til den nye helse- og omsorgsloven. Der ble det klart at Regjeringen likevel ikke vil gi funksjonshemmede rett til en assistent.

Saken engasjerer, og lederen av Stortingets helse- og sosialkomité, Høyres Bent Høie, stilte to spørsmål om saken i onsdagens spørretime:

- Hvorfor bryter Statsministeren løftet fra regjeringspartiene om å gi funksjonshemmede mer frihet og styring i eget liv?

- Har sosialøkonomen Stoltenberg stirret seg blind på utgiftssiden her, eller ser han at brukerstyrt assistanse er en god samfunnsmessig investering fordi flere kan delta i arbeidslivet?

Statsministeren svarte at regjeringen er for ordningen, men at de ikke vil rettighetsfeste den.

Debatten er i sin helhet referert på stortinget nettsider (blad ned til "Bent Høie (H) [11:11:12]")