Det sa Høyres næringspolitiske talsperson, Svein Flåtten, under Høyres landsmøte. Flåtten trakk frem det Høyre ønsker å fokusere på:

• Vekstfremmende skattelettelser

  • Formuesskatt
  • Arveavgift
  • Økte avskrivningssatser

• Forskning - og utvikling

  • SkatteFUNN
  • Styrke nasjonale såkornfond

• Veibygging og samferdsel

Næringsfraksjonen har i året som har gått fremmet forslag om:

• å styrke avskrivningssatser som næringspolitisk virkemiddel
• investeringsfond for enkeltpersonsforetak (selvstendig
næringsdrivende)
• en bergverksstrategi
• å innføre en samfiskeordning for kystflåten
• å endre kvoteåret for fiskerne
• eier- og maktforholdene i fiskerinæringen

  • Generasjonsskifter og deltakerloven

• å gjøre Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) mer attraktivt og konkurransedyktig
• personlig sparing og ansattes medeierskap i bedrifter
• forenkling og reduksjon av skjemaveldet

- Stoltenberg-regjeringen kom til dekket bord i 2005. Dessverre har regjeringen bidratt til å svekke norske bedrifters konkurransedyktighet. European Innovation Scoreboard 2009 som ble offentliggjort av Europakommisjonen 17. mars i år, rangerer Norge i en "tapende" gruppe med en innovasjonsprestasjon under EU27-snittet. Statistisk sentralbyrås rapport 2009/46 som målte Innovasjon i norsk næringsliv 2004-2006, viser at Norge har den klart laveste innovasjonsaktiviteten i Norden, sa Flåtten som mener at regjeringen somler.

- I viktige saker somler regjeringen, noe krisepakken for verftene viser. Det var en grov feilvurdering av regjeringen å redusere krisetiltakene fra 2009 i budsjettet for 2010.

- Det er min ambisjon at Høyre også i året som kommer skal ha en offensiv alternativ politikk som kan gjøre det lettere å etablere og drive næringsvirksomhet her i landet, avsluttet Flåtten.