- Vi må ikke miste tempo i prioriteringen av viktige samferdselsprosjekter, sier Høyres samferdselspolitiske talsmann Øyvind Halleraker til Aftenposten.

Han synes derfor synes det er en god idé å fordele utgiftene over flere år.

- Norsk økonomi som helhet tåler flere store samferdselsprosjekter, og at man eventuelt får stramme inn på annen pengebruk.

Høyre og Øyvind Halleraker ser også andre gode grunner til å legge ut store samferdselsprosjekter på anbud av denne typen. De blir raskere igangsatt og gjennomført raskere enn om de drives frem på vanlig måte.

- Staten har kanskje ikke det presset på seg for å bli ferdig som en privat aktør som må få betalt sine utgifter, sier Halleraker.

Transportøkonomisk Institutt (TØI) gir ham rett i en rapport om de tre OPS-prosjektene som har vært gjennomført i Norge. Instituttsjef Lasse Fridstrøm sier følgende til Aftenposten:

- Når det er privat kapital som stiller opp, er entreprenøren opptatt av å få igjen pengene sine så raskt som mulig.

I dagens utgave av avisen Nordlys får Høyre støtte. Avisen skriver følgende på lederplass:

"Vi skulle ønsket oss større vilje til å utprøve alternative finansieringsformer snarlig. Vi tror for eksempel at privat kapital kan bidra til fortgang i noen prosjekt. Men vi vet ikke helt sikkert, og det skulle vært testet jo før jo heller."