Oppegård kommune har under Høyres ledelse satser mye på etter- og videreutdanning av lærere, slik at de kan gi elevene enda bedre kunnskap. I forhold til folketallet er Oppegård en av de kommunene som gir flest lærere et tilbud om etter- og videreutdanning. En lærer fra Ap-styrte Ås kommune stod frem i Østlandets blad og beklaget seg over at han ikke fikk et tilbud om etter- og videreutdanning fordi han bodde i feil kommune.