Utdrag fra bloggposten til Jan Tore Sanner:

I VG 23. mars forteller Stoltenberg at løsningen på å styrke grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og regning er mer fiolin, fotball og dans. Foreldre skal ikke lenger organisere fritidsaktivitetene etter egen arbeidstid, men i skolens arbeidstid. Stoltenberg begrunner dette med at ”Mange jobber deltid og er fleksible. Flere og flere går av ved tidlig pensjonsalder. Mange kan kombinere arbeid og trygdeordninger. Flere av disse kan gjøre en god jobb innenfor den utvidede skoledagen”.

Borte er altså visjonen om å redusere antall mennesker på deltid, få flere til å stå lenger i arbeid og å få flere fra stønad og trygd over i arbeid. Nå skal de i stedet bidra til å realisere Arbeiderpartiets visjon om en skole som ikke bare skal gi barna grunnleggende kunnskap, det skal tvert i mot være den fullstendige rammen for hele barndommen. Med kort skoledag gir SFO mange steder et godt tilbud til barna. Men til blir en kortslutning når Ap vil at enda mer av barnas skoletid skal bli skolefritid. Ingen skal anklage Arbeiderpartiet for noe annet enn at de flommer over av gode intensjoner. De vil så gjerne gjøre alt. Også det samfunnet i dag helt fint greier å organisere selv.

Jeg kjenner selv gleden og betydningen av organisere barnas fritidsaktiviteter sammen med andre voksne. Fritidsordninger i regi av familier, idrettslag og ideelle organisasjoner som fungerer godt skal nå bli en del av den nye satsingen: den organiserte skolefritiden. Foreldre som jobber heltid, og dermed ikke kan delta, passer ikke lenger inn i Arbeiderpartiets tidsskjema.

Dette er en naturlig følge av Arbeiderpartiets ideologi, hvor livet best organiseres innenfor rammene av offentlig sektor. Frivillig innsats og aktivitet skal bli instrumenter for staten, ikke noe som lever selvstendig og fritt i det sivile samfunn.

Stoltenberg sier at å utvide skoledagen først og fremst handler om å ”styrke læringsutbyttet i skolen, å fremme mer kunnskap og bedre læring”. Det er en intensjon alle politiske partier deler, fordi den er helt selvfølgelig. Men hvis man skal si det forsiktig så er ikke det å utvide skolefritiden akkurat den mest målrettede måten å nå målet.

For å gjøre det veldig enkelt. Hvis barna skal lære mer lesing, skriving og regning må de bruke mer tid på lesing, skriving og regning med lærere som er faglig sterke. Ikke tid på fiolin, fotball og dans.

Les hele blogginnlegget her.

Se andre innlegg fra anbefalte Høyrebloggere her.