Av Hårek Elvenes, stortingsrepresentant Høyre, og medlem av Justiskomiteen (publisert i VG)

Under terrorberedskapen begikk færre lovbrudd og flere ble tatt. Et synlig politi er effektiv kriminalitetsforebygging. Vi visste det fra før. Politiet i Oslo opprettet i 2009 en egen innsatsgruppe mot ran. Resultatet var at antall ran ble halvert.

Vi skal være glade for at vi daglig slipper et massivt oppbud av politi. Det ville vært et sykdomstegn ved samfunnet. Trygghet og sikkerhet for innbyggerne er en statens uroppgave. Heller ikke politiet har en utømmelig Sareptas krukke tilgjengelig. Åpumpe mer penger i dagens udaterte og ineffektive struktur er å sløse med skattebetalerens penger.

Behovet for endringer i norsk politi er gjennomdokumentert. Vi trenger et politi som bedre kan ivareta vakt og beredskap, samt oppklare flere saker. Et politi fraværende i det offentlige rom gir økt kriminalitet. Flere saker må etterforskes og flere saker blir henlagt. Det er en ond sirkel som må brytes.

Politiet er på hele 354 hele tjenestesteder. Kun 85 tjenestesteder kan sette opp en døgnkontinuerlig patrulje. Kun 65 tilbyr tjenester etter kl. 16.00. Slukte lys i kostbare politibygg som drar 1,2 milliarder i årlig husleie gir ikke trygghet.

Det må settes krav til responstid til politiet. Uansett hvor du bor skal du kjenne politiets utrykningstid. Det er et viktig kriterium for organiseringen av fremtidenes politi. Et kriterium man politisk bør kunne legge til grunn. Norsk politiet trenger ikke politisk spill.