- 170 mennesker mistet livet i veitrafikkulykker i 2011. Vi kan aldri nå nullvisjonen hvis ikke vi gjør noe med veiene, sier Øyvind Halleraker, Høyres samferdselspolitiske talsperson.

Det er faktisk sånn at når uhellet først er ute, kan en front-mot-front-kollisjon bare hindres med midtdelere. 41 prosent av alle trafikkdrepte i 2010 omkom i møteulykker. 33 prosent omkom i utforkjøringsulykker. Ordentlige veier kan hindre dette.

Høyre vil senke terskelen for å bygge midtdelere. Det betyr at vi vil:

  • Utruste eksisterende veier med midtrekkverk, gjerne med bredere veiskuldre
  • Utvide og utruste eksisterende veier til trefelts vei (2+1 m/midtrekkverk)
  • Bygge ”smal firefelts vei” – som en mer praktisk løsning enn bare å bygge en ”full” motorvei klasse A.

I 2012 planlegger regjeringen bygge kun 17 km midtrekkverk ! Det er ikke spesielt imponerende, spesielt når vi vet at de tar inn rundt 6 mrd. kroner i bompenger for å finansiere veiene.

- I tillegg er det svært alvorlig nå når Statens vegvesen gjør utregninger som viser at man med midtrekkverk kan redusere antall drepte på slike veier med hele 75%, og også minst halvere tallet på alvorlig sårede. Dette er må regjeringen snart ta inn over seg, sier Halleraker

Les mer om Høyres egen trafikksikkerhetsplan.