Oppegård kommune er i samarbeid med andre Follokommuner i ferd med å etablere en ny renovasjonsløsning som sorterer alt søppel mekanisk. Detter er et av de mest moderne anleggene i landet.