«Alt for mange som har en viktig jobb å gjøre, i næringslivet, helsevesenet eller skolen, må bruke tiden på å fylle ut skjemaer og rapportere til staten i stedet for å skape jobber, behandle pasienter eller undervise barna våre,» påpeker Solberg.

Sentralstyret får høre en rekke historier om enkeltmennesker og kommuner som dunker hodet mot statlig byråkrati. Kveiteoppdretteren som fikk beskjed om at anlegget måtte utvides på land, ikke i strandsonen og mannen som ville bygge utedo og fikk beskjed om at det trengtes «en konkret vurdering av brukers behov» er blant dem Solberg forteller om.

Derfor vil Høyre blant annet:

- Lage en byråkratisk handlingsregel: Veksten i tjenesteyting skal være betydelig større enn veksten i byråkratiet.

- Styre offentlig sektor mer etter krav til innhold og kvalitet, ikke bare telling eller måling.

- Ha en full reorganisering av forholdet mellom stat og kommune.

- Redusere næringslivets kostnader med å etterleve krav fra myndighetene.

Les hele talen her eller last ned vedlegg.