Les”Fra godt nok til best mulig” her.

- Mange funksjonshemmende møter terskler som gjør veien lengre å gå, og mange som i alle andre sammenhenger har full evne til deltagelse, blir tilbudt uføretrygd i ung alder. Dette vil vi gjøre noe med, både fordi det handler om menneskeverdet til den enkelte og fordi vi er avhengig av at alle som kan og vil jobbe, deltar i arbeidslivet. Det er særlig ett grep som helt avgjørende for å øke sysselsettingen av mennesker med nedsatt funksjonsevne, nemlig tilrettelegging. Høyre har i mange år tatt til orde for et såkalt Grønt kort, som skal erstatte dagens ordninger for tilrettelegging, sier Sylvi Graham, medlem av Arbeids og sosialkomiteen.

Kort forklart fungerer ordningen slik: Dersom du har nedsatt funksjonsevne så blir du og legen/Nav enige om hvilke tilretteleggingsbehov du har for å kunne jobbe. Årsaken til tilretteleggingsbehovet og hva garantien er ment å dekke påføres et bevis – et Grønt kort – som du får med deg på jobbintervju. På denne måten kan du vise arbeidsgiveren at hun ikke vil ha større kostnader med å ansette deg enn en annen, fordi Nav vil dekke det det koster med evt. tilrettelegging. Og, når arbeidsgiveren dokumenterer tilretteleggingsutgifter i tråd med det grønne kortet, så skal Nav refundere beløpet i sin helhet. Kontant.

- Vi har valgt å kalle strategien ”Fra godt nok til best mulig” – fordi det samsvarer med vårt velferdssyn: Staten skal ikke – og kan ikke – være alt for alle, men den skal være sterk for de som har behov for hjelp. Et ”godt nok tilbud” skal ikke være en hvilepute i et samfunn hvor over 90 000 mennesker med nedsatt funksjonsevne venter på bistand for å komme ut i jobb.

Det er også mange andre enkelttiltak som vil virke. Felles for dem er at de ikke er veldig omfattende.

- For samfunnets del vil det ikke koste veldig mye å for eksempel sørge for at en med behov for en funksjonsassistent, faktisk får dette, om det er dette som skal til for at vedkommende skal komme seg ut i jobb eller fullføre utdannelse. I veldig stor grad snakker vi også om ordninger som alt er etablert. Det som skal til er å gjøre litt med innretningen og satse litt mer, slik at de som har behov for det lille ekstra nettopp skal få det. For det er dette det er snakk om: Noen trenger litt mer for å ha like mye, avslutter Graham.

Program

9:00 – 9:20 Velkommen - Erna Solberg, Høyres leder
9:20 – 9:40 Mennesker med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet – utvikling, Magne Bråthen, Seniorrådgiver Arbeids- og velferdsdirektoratet
9:40 – 10:00 Inkludering av mennesker med nedsatt funksjonsevne i andre land
Knut Fossestøl, Seniorforsker Arbeidsforskningsinstituttet
10:00 – 10:20 Hvordan inkludere i bedriftene – forutsetninger og behovSvein Oppegaard, Direktør for område Arbeidsliv, Næringslivets Hovedorganisasjon
10:20 – 10:40 PAUSE
10:40 – 11:00 Suksesshistorier
Tommy Rovelstad og Ingrid Ihme, Telenor Open Mind
11:00 – 11:20 Brukerperspektivet
Vigdis Endal og Arne Lein, Norges Handikapforbund
11:20 – 11:40 Hvordan være blind og i jobb?
Sverre Fuglerud, Norges Blindeforbund
11:40 – 12:00 Avslutning: Noen trenger litt mer for å ha like mye Sylvi Graham, medlem i arbeids- og sosialkomiteen


Tid: Torsdag 17. februar 2011, kl. 9:00 – 12:00
Sted: Stortinget, inngang Prinsens gate 26 (ved siden av Halvorsens konditori)