Faktasjekk om eiendomsskatt

Bergens Tidendes faktasjekk har undersøkt Høyres påstand om at ”Arbeiderparti-styrte kommuner (...) har i gjennomsnitt fire ganger så høy eiendomsskatt som i Høyre-styrte kommuner”.

- BT mener det er misvisende at vi har regnet på hva en person i en Ap-styrt versus Høyre-styrt kommune må betale, og ikke regnet på hva som er snittet av kommunene. Vi i Høyre fokuserer på menneskene, ikke på systemene. Det blir ikke mindre belastning for en skattyter i en Ap-kommune at det er mange innbyggere som betaler høy eiendomsskatt. Det må være riktigst å se på hva en gjennomsnittlig skattyter betaler, sier Jan Tore Sanner og fortsetter:

- BT påpeker selv at eiendomsskatt per innbygger i enkelte småkommuner slår helt urimelig ut, men problematiserer ikke rundt at denne effekten forsterkes når en liten kommune med 370 innbyggere vektes like sterkt som en storby med 600.000 innbyggere. For at en slik oppstilling skal gi noen som helst mening, må også andelen kommuner som faktisk tar inn eiendomsskatt tas med. Det har ikke BT gjort.

Det interessante er at BT ikke har påpekt noen faktafeil i Høyres fremstilling. Det er like interessant å merke seg at metoden som Høyre har brukt for å komme fram til dette, er nøyaktig samme metode som Aftenposten, Dagens Næringsliv og NHO har benyttet. Dagens Næringsliv la 23. juli i år frem beregninger fra NHO, og brukte formuleringen ” Ap-kommuner krever i snitt inn fire ganger så mye eiendomsskatt som Høyre-kommuner”. Aftenposten skrev 15. august i år at ”Ap-kommuner tar i snitt inn 2200 kroner. Høyre-kommuner tar i snitt inn 500 kroner.”