Arbeidsinnvandring er svært viktig for mange turistdestinasjoner og andre bedrifter i hele Norge.

- God og sikker kontroll av ID er også viktig, men det må skje på en måte som ikke skaper unødig byråkrati eller belastning på arbeidslivet. Et mobilt skattekontor for ID-kontroll vilvære en stor avlastning og vil kunne bli en mal for en service- og kundeorientert utvikling av offentlig sektor, sier Linda Hofstad Helleland.

- Helleland mener at nye rutinene innført fra 01.02.2012 for ID-kontroll ved utstedelse av skattekort til personer med D-nummer samt til søknader fra personer som ikke har D-nummer eller norsk personnummer har sentralisert behandlingen slik at kun visse utvalgte skattekontor kan utføre ID-kontrollen. Disse utvalgte skattekontorene ligger ofte langt unna steder med stort behov for arbeidskraft med behov for ID-kontroll. Nyordningen medfører dermed unødig mye tidsbruk, lange reiser og ekstra belastning for mange personer og virksomheter med behov for tjenesten.