- Jeg er fornøyd at Stortinget har vedtatt en moderne arbeidsmiljølov. Samarbeidspartiene sikrer økt fleksibilitet, flere får muligheten i arbeidslivet og vi moderniserer loven, sier Arve Kambe, leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

Kambe viser til en rekke gode forslag som vil forsterke hverandre i kombinasjon:

1) gir flere en sjanse til å komme inn i arbeidslivet.

2) gir økt mulighet til å avtale fleksible arbeidstidsordninger

3) aktivitetsplikt til sosialhjelpsmottakere

- Den største forskjellen i arbeidslivet står mellom de som står utenfor og de som er innenfor. Derfor gjør vi det nå enklere å ansette midlertidig, slik at flere kan få en sjanse i arbeidsmarkedet. Dette gir oss et lovverk som ruster norsk arbeidsliv for fremtiden, fortsetter Kambe.

Blant dem som står utenfor arbeidslivet finner vi mange funksjonshemmede. Nå vil regjeringen gi arbeidsgiverne flere virkemidler for at de skal ansette fler som har behov for tilrettelegging.

- For å senke terskelen inn i arbeidslivet, ønsker regjeringen å bidra til bedre tilrettelegging på arbeidsplassen. Et nytt og enklere tilretteleggingstilskudd eller inkluderingstilskudd for ordinært arbeidsliv innføres, sier Arve Kambe.