Regjeringen har i dag avgjort at den går inn for høyspentmaster i Hardanger.
Høyre har fokusert på betydningen av å finne bedre løsninger for fremføring av strøm som i større grad ivaretar estetiske hensyn,blant annet gjennom mer kabling og å ha fokus på utvikling av ny teknologi.
- Regjeringen har malt seg inn i et hjørne i forhold til løsningen som nå velges, ved at den kun har utredet to alternativer, sjøkabel eller luftspenn, sier Siri Meling, energipolitisk talskvinne i Høyre. Høyre har hele tiden ment at det også andre alternativer, for eksempel spenningsoppgradering av allerede eksisterende linje, burde vært drøftet og sett nærmere på.
- Utredningsarbeidet som nylig ble avsluttet har kun vært en skinnmanøver fra en regjering. Den har bestemt seg for lenge siden, sier Meling.
Nå trenger vi en gjennomarbeidet nettpolitikk. Høyre forventer at regjeringen kommer med nye retningslinjer blant annet med bakgrunn i utredningen knyttet til nett i Hardanger. Denne saken kom skjevt ut fra start, og det er trist at regjeringen ikke har klart å få prossessen over i et bedre spor.