Av Torbjørn Røe Isaksen, stortingsrepresentant for Høyre

En av de tydeligste skillelinjene mellom norsk venstreside og høyreside går i familiepolitikken. "Bare politisk styring kan ivareta familiens ve og vel", sa parlamentarisk nestleder i Arbeiderpartiet, Martin Kolberg, under Stortingets trontaledebatt fredag 5.oktober. Jeg kunne ikke vært mer uenig.

Samfunnet består av en endeløs rekke fellesskap. For de aller fleste av oss er familien det viktigste felleskapet. Nybakte foreldre som akkurat har brakt sitt første barn hjem i stua føler ofte skrekkblandet fryd. Tryggheten som foreldre kommer ikke fra verken Arbeiderpartiet eller Martin Kolberg, den kommer gjennom støtte fra familie og gode venner.

Bakteppet for Kolbergs uttalelse var en debatt med KrFs Øyvind Håbrekke om fordeling av foreldrepermisjon. De fire borgerlige partiene er enige om at familien selv bør få bestemme hvor mange uker permisjon som skal fordeles på mor og far, mens regjeringen vil at 14 av 59 uker skal tas ut av far ellers faller tiden bort.

Det er bra at fedre tar ut permisjon. Åtilbringe tid med egne barn i tidlig alder knytter bånd som varer livet ut. Men det må være opp til familien selv å bestemme hvordan de vil organisere sin hverdag. Det finnes like mange organiseringer av familiene som det finnes foreldrepar, og derfor bør vi som politikere overlate ansvaret til den enkelte mor og far. Mens Arbeiderpartiet ser seg nødt til å gripe inn i familiens hverdag for sikre deres "ve og vel", stoler jeg på foreldre tar kloke valg for seg selv og egen familie,

Familiepolitikken markerer klare ideologiske forskjeller mellom Arbeiderpartiet og Høyre. Familien som fellesskap er en helt sentral bærebjelke i samfunnet vårt. At foreldre oppdrar egne barn, at besteforeldre stiller som barnevakt, at barn tar seg av og steller sine gamle foreldre, alt dette har en uerstattelig verdi for samfunnet. Tvungen deling av foreldrepermisjon fratar familiene en valgfrihet de har forvaltet helt siden ordningen ble innført. Det er ikke bare innblanding i folks hverdag, det er å rokke ved familien som fellesskap.

Trontaledebatten i Stortinget var nyttig. Den markerte en rekke forskjeller på regjeringen og opposisjonen, spesielt i familiepolitikken. For de som mener politisk styring er avgjørende for sin egen families ve og vel er Arbeiderpartiet et godt alternativ. Mener man derimot at man sikrer sitt eget ve og vel i samvær med familie og venner bør man se etter andre partier

Bleieskift, barnevakt, oppdragelse og sosialt samvær fikser familiene best selv, og derfor vil Høyre sikre valgfrihet og fri deling av foreldrepermisjonen.