Høyres landsmøte vil ha et samfunn med mindre statlig styring og mer frihet for den enkelte.

- Samfunnet detaljstyres i økende grad av politikerne, en utvikling Høyres landsmøte ønsker å snu.Høyres landsmøte vil gi full frihet til familiene - foreldre må selv få lov til å bestemme fordelingen av foreldrepermisjonen. For moderne foreldre er det viktig med et fleksibelt system som ivaretar behovene i en hektisk hverdag. Norske småbarnsfamilier må få frihet til å finne den løsningen for foreldrepermisjonen som passer dem best. For å oppnå reell likestilling, er det viktig å gi fedrene selvstendig opptjeningsrett til foreldrepenger på lik linje med mødrene, heter det i resolusjonen.

Når Regjeringen varsler en utvidelse av den såkalte fedrekvoten til 14 uker, nærmer vi oss en tredeling av permisjonen.

- Tas ikke permisjonen ut etter statens oppskrift, straffes foreldrene ved at de mister flere uker av permisjonen. Dette innskrenker familiens frihet, og tar ikke høyde for at hver familie har ulike behov.Høyre stoler på at foreldrene er de beste til å skape gode rammer for barna sine og best vet hva som fungerer i deres liv!