Fylkessekretæren fungerer som et bindeledd mellom Høyres Hovedorganisasjon i Oslo og lokallagene i fylket, stillingen medfører således en del reisevirksomhet.

Høyre har lokalforeninger i alle kommuner i fylket med et samlet medlemstall på ca 2.500. Fylkessekretæren vil fungere som redaktør av medlemsavisen ”NB!”, samt fylkespartiets nettsider www.moreogromsdal.hoyre.no

For rette vedkommende vil det være mulig å etablere fleksible ordninger både i forhold til evt. bruk av hjemmekontor deler av uken og i forhold til sammensetningen av arbeidsoppgaver. Det åpnes mao for at kandidater med forskjellig bosted og bakgrunn kan søke.

Lønn, bilhold og øvrige betingelser etter avtale. Høyre har gunstige pensjons- og forsikringsordninger. Det vil bli gitt opplæring. Ansettelsen skjer på åremål.

Nærmere opplysninger ved henvendelse Møre og Romsdal Høyres leder Olav Bratland, tlf 91385776, eller kontorsjef i Høyres Hovedorganisasjon Kjell Reinsfelt tlf 22829130.

Skriftlig søknad med vitnemål, CV, attester og referanser sendes innen 1. juni 2006 til: Høyres Hovedorganisasjon, Postboks 1536 - Vika, 0117 Oslo og merkes ”fylkessekretær Møre og Romsdal”, evt kan den sendes pr e-post til Kjell.Reinsfelt@hoyre.no