Kort fortalt

  • Høyre stiller med over 9000 kandidater i kommunevalget 2011. I spalten "Dagens Kandidat" vil du få muligheten til å bli kjent med noen av dem.

Navn: Geir Jensås

Alder: 46

Kommune: Holtålen

Hvorfor er Høyre ditt parti:
Jeg fant ut at Høyre var mitt parti da jeg gikk på gymnaset. Fremfor alt var det fokuset på enkeltindividet og forståelsen av at alle er forskjellig jeg kjente meg igjen i. Den samme løsningen passer ikke for alle.


Hvorfor bør innbyggerne i Holtålen stemme Høyre 12. september?
Etter over 100 år der AP har hatt rent flertall er det på tide med endring. Høyre vil satse på kvalitet i eldreomsorgen og kunnskap i skolen. Vi vil ha større fokus på verdiskapning, for per i dag har ikke kommunen en bærekraftig utvikling. Ellers så har vi den lengste valglisten i kommunen med mange nye, unge og spennende kandidater.

Dersom jeg blir ordfører vil jeg være inkluderende. Jeg vil ta med både unge og eldre til råds, og være lyttende overfor næringslivet. Høyre vil også at alle partiene som er representert i kommunestyret skal få en plass i formannskapet, uavhengig om de har rett til det eller ikke.