- At Muammar Gaddafi nå er død åpner for en raskere fredsslutning og positiv utvikling i Libya, sier Ine Eriksen Søreide, leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomitè.

Gadaffi undertrykket sitt folk brutalt gjennom 42 år, og var forhatt av store deler av befolkningen i Libya. De kreftene som støttet ham til siste slutt bør nå innse at spillet er over. Men diktatorens fall setter samtidig de nye myndighetene, Det Nasjonale Overgangsrådet (NTC), på store prøver. Det er avgjørende at NTC bidrar til forsoning og gjenoppbygging, og gjør sitt ytterste for å unngå plyndring og hevnaksjoner.

– NTC må vise seg som en ansvarlig makthaver, og Libyas nye ledere må samle seg om et politisk program som kan samle landet og bringe det fremover, sier Eriksen Søreide.

Høyre beklager likevel at Gaddafi ikke ble tatt i live, slik man innledningsvis trodde.

- Det aller beste var om han hadde blitt brakt inn for domstolene og underlagt en rettsprosess, understreker Eriksen Søreide.

Høyre har hele tiden støttet at Norge bidro militært og politisk til intervensjonen i Libya. Det internasjonale samfunnets inngripen i landet startet i mars i år, med bakgrunn i FN Sikkerhetsråds resolusjon 1973, som for første gang eksplisitt anerkjenner statenes kollektive ansvar for å beskytte sivile mot overgrep.