- Vår jobb som politikere er å sørge for at mulighetene er så gode som mulig. For alle. Det betyr at vi som samfunn må sørge for at hver enkelt får en best mulig utdanning. Vi må ha ordninger for at funksjonshemmede skal få utnyttet sine evner. Og vi må sørge for at det skapes nye arbeidsplasser, sa Solberg.
Omstillingen starter nå
Før valget satt vi ord på noen viktige bekymringer for Norge. Vi snakket blant annet om todelingen av norsk økonomi. Den førte til at konkurransekraften til de nye næringene som skulle sørge for veksten fremover, stadig ble svekket.
Nå er vi der at mye tyder på at oljeaktiviteten ikke lenger vil være en motor for vår økonomiske vekst.
Et budsjett tilpasset utfordringene
- Vi setter nå fart på byggingen av infrastruktur. Vi mer enn dobler satsingen på etablerertilskudd og styrker programmer som Forny2020, Brukerstyrt innovasjonsarena og miljøteknologiordningen. I budsjettet som nå har trådt i kraft blir det mer lønnsomt å investere i norske arbeidsplasser, sa Solberg.
Høy beredskap
Vårt samfunn står foran langsiktige omstillinger. Befolkningen vokser. Andelen pensjonister øker. Oljeaktiviteten vil ikke lenger være en motor for vår økonomiske vekst. Og vi skal omstille oss til et klimavennlig lavutslippssamfunn.
Siden i sommer har fallende oljepris i tillegg gitt oss en mer kortsiktig utfordring. Jo mer varig prisfallet blir, jo raskere må vi klare også den langsiktige omstillingen.
- Vi har høy beredskap og følger situasjonen nøye. Hvis situasjonen krever det kan vi reagere raskt med nødvendige tiltak, sa Solberg.
Omstilling kan oppleves som en trussel. Men jeg mener den største trusselen mot vår samfunnsmodell er at vi ikke omstiller oss i tide. Det Norge trenger er en politikk som gjør omstillingen lettest mulig, med minst mulig kostnad for vårt samfunn og det enkelte.
- Et grønt skifte vil gi oss nye og interessante arbeidsplasser og et bedre miljø. Økt verdiskaping i nye næringer vil gi oss trygge arbeidsplasser og mulighet til å utvikle velferdssamfunnet vårt, sa Solberg.
Les hele talen her.