Innlegg av Torbjørn Røe Isaksen til NRK Ytring 28.mai 2013

Siden Norge slett ikke er et dårlig land å bo i – eller «den siste kommuniststat», som en svensk næringsminister en gang sa det – vil mange selvfølgelig ta æren for den norske modellen. Og trolig er den norske modellen litt som datteren i musikalen Mama Mia: Det er vanskelig å finne ut akkurat hvem som er faren. Som professor ved Universitetet i Bergen, Stein Kuhnle, sa det, ville «hverken Høyre, Arbeiderpartiet eller Venstre (…) fått patent på velferdsstaten».

Jensen holdt ikke foredrag

Hva i alle dager er den norske modellen?

Spørsmålet ble aktualisert etter Fremskrittspartiets landsmøte i helgen der VG og NRK bestemte seg for at det aller viktigste som skjedde, var at Siv Jensen sa at «da står den norske modellen i veien for den norske folk». Personlig synes jeg ikke det var vanskelig å forstå hva Siv Jensen mente.

Hun holdt ikke et statsvitenskapelig eller samfunnsøkonomisk foredrag, men en politisk tale. Og det hun mente var at systemene av og til står i veien for folk, for eksempel når 270.000 mennesker står i helsekø mens det finnes ledig kapasitet hos private tilbydere, eller når det er 22 statlige innsigelsesinstanser som alle skal si sitt før man får bygge en liten veistump.

Den norske modellen, slik begrepet brukes til daglig, handler vel kort sagt om blant annet:

  • En åpen økonomi med et konkurransedyktig næringsliv
  • En stor, skattefinansiert offentlig sektor med universelle velferdsordninger (dvs. for alle, ikke bare de trengende)
  • Trepartssamarbeidet i arbeidslivet mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og staten. En relativt sammenpresset lønnsstruktur.

Den norske modellen har veldig mye positivt ved seg. Men det like fullt interessant å se på hvorfor selve begrepet oppstod som en beskrivelse av gjøren og laden i Norge.

Både Danmark og Sverige fikk borgerlige regjeringer som begge var frekke nok til å bli gjenvalgt i det som hadde vært trygge sosialdemokratiske land.

Før var det nemlig mest vanlig å snakke om den nordiske modellen. Det er påfallende at særlig Arbeiderpartiet har sluttet å snakke om den nordiske modellen og begynt å snakke om den norske i stedet. Den nordiske modellen var et etablert begrep i mange år. Den har sin egen Wikipedia-artikkel, mens et google-søk på The Norwegian Model stort sett gir bilder av norske fotomodeller.