I dag offentliggjorde ENOVA at også klima- og miljøtiltak i transportsektoren inkluderes i deres mandat. Tidligere har regjeringen styrket klimateknologifondet, som Enova fordeler midler fra, med 12,75 milliarder.

- I samarbeidsavtalen mellom regjeringspartiene og KrF og Venstre står det at vi skal forsterke klimaforliket. Det er vi i gang med, og en viktig del av dette har vært å styrke klimateknologifondet, som igjen finansierer Enova-ordningen. Før tildelte Enova kun penger til energieffektivisering i industrien.

Nå skal de kunne finansiere klimateknologi i transportsektoren også, sier Høyres energipolitiske talsperson Tina Bru.

- Nå skal vi snart melde inn våre utslippskutt frem mot 2030 til FN. Vi vet transportsektoren, som står for en tredjedel av utslippene, er et av de områdene hvor vi har store muligheter til å kutte norske utslipp. Det er flere lavt hengende frukter i denne sektoren, så her har vi store muligheter, fortsetter hun.

Leder i transportkomiteen på Stortinget, Linda Hofstad Helleland (H), ønsker det nye mandatet velkommen.

- Betydelige utslippskutt må foretas i transportsektoren, og jeg er glad for at regjeringen stimulerer til klimavennlige valg fremfor tiltak som bilistene opplever som straff. Med midler fra klimateknologifondet og det nye mandatet kan enda mer penger kanaliseres inn til en mer klimavennlig transportsektor. Det betyr flere ladestasjoner og mer til tiltak for å få mer miljøvennlig transport, for eksempel støtte til LNG-infrastruktur for skip, og legge til rette for mer miljøvennlige busser, sier hun.

- Dette kommer i tillegg til regjeringens historiske satsing på jernbane og kollektiv, hvor vi reduserer vedlikeholdsetterslepet og skal forplikte staten til å ta halve regningen for kollektivtiltak i storbyene. Summen av dette er at vi ruster Norge til å møte klimautfordringen med en fremtidsrettet transportsektor, avslutter hun.