- Det gleder meg at vi nå har fått dette på plass, sier Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Vi vet at gode lærere med solid faglig tyngde er det viktigste for at elevene skal lære mer. Derfor vil vi nå styrke det faglige innholdet i lærerutdanningen. Med en mastergrad vil lærerne stå bedre rustet til å hjelpe elevene med å utnytte hele sitt potensial.

Regjeringen vil omgjøre begge de fireårige grunnskolelærerutdanningene for trinn 1-7 og 5-10 til masterutdanninger. Dermed vil alle de store integrerte lærerutdanningene innen få år være masterutdanninger, i tråd med regjeringserklæringen. Regjeringen legger opp til at ny masterutdanning for lærere starter høsten 2017.

- Målet vårt er en skole som gir muligheter for alle elever. En femårig masterutdanning for lærere er et viktig tiltak for å realisere kunnskapsskolen. Dette er derfor en god investering i en bedre skole for alle elever, avslutter kunnskapsministeren.