– Det bidrar forhåpentlig til en ryddigere og redelig valgkamp, noe som rimer godt med de signalene som er kommet i kjølvannet av terroranslagene 22. juli, tilføyer han.

Etter det Pettersen kjenner til, er det første gang at flere partier på borgerlig side har klart å samle seg om én ordførerkandidat i Moss.

Alle de fem partiene på ikke-sosialistisk side - det vil si Pp og Frp i tillegg til de tre som er nevnt - hadde et møte der KrF tok initiativ til et opplegg med felles ordførerkandidat. Frp fant det ikke naturlig å bli med, noe Tage Pettersen respekterer fullt ut.

Halvard Sand fikk tilslutning fra styret i Moss KrF i et møte torsdag kveld. Og han påpeker at KrF har hatt et godt og fruktbart samarbeid med Høyre i opposisjon de siste fire årene. Derfor er det nå naturlig å stå sammen og vise at man kan enes, mener han.

Les hele saken i Moss Avis