- Buskerudskolens viktigste oppgave er å formidle kunnskap og gi elevene relevant kompetanse i henhold til arbeidslivets behov og deres egne evner og interesser, sier Elizabeth Skogrand som er leder av utvalget.

Buskerud Høyres andre utvalgsmedlemmer er Christopher Wand, som er gruppeleder, Daniel Torkildsen og Gro Sel Tveito.

- Buskerud Høyre har store ambisjoner på vegne av Buskerudskolen og vi har derfor valgt å kalle den Kunnskapsskolen for å vise hvor fokus skal ligge. Målet er at flere skal gjennomføre utdanningen til beste for dem selv og for samfunnet. Skolen skal være fleksibel og moderne, og oppleves som spennende og givende av elevene og de ansatte. Det er viktig at hver enkelt elev og lærling blir sett og blir møtt med respekt, og at skolen er en arena for toleranse, refleksjon og demokratiforståelse, understreker Elizabeth.

Sammen med med samarbeidspartiene Krf og Frp vil Høyre styrke skolen gjennom å

  • Satse på entreprenørskap og ungdomsbedrift for flere elever
  • Opprette talentklasse i realfag og teknologi ved Kongsberg videregående skole
  • Åpne for at private aktører kan supplere og utvide skoletilbudet

Buskerud trenger ungdom med kunnskap særlig innen realfag og teknologi og vi trenger arbeidsplasser og gründere til å etablere nye bedrifter. Derfor vil Kunnskapsskolen løfte frem elever som har særlige talent i realfag og opprette en egen klasse der de kan eksellere og utvikle evnene sine. I forlengelsen av dette vil Kunnskapsskolen satse på spissing av skolene med større fagmiljøer og mer dybde, heller enn bredde i fagtilbudet ved hver enkelt skole.

Kunnskapsskolen kommer som en del av Hovedutvalg for utdannings arbeid med Helhetlig og langsiktig plan for skoletilbudet i Buskerud og vil bli et styringsverktøy for skolepolitikken fremover.

- Vi er bekymret for at ikke mange nok gjennomfører videregående opplæring og vi satser på en rekke tiltak som vil øke motivasjonen til elevene, for eksempel mer yrkesrettete fellesfag på yrkesfaglige studieretninger og fleksible løsninger i yrkesopplæringen, fortsetter Elizabeth.

Tiltakene i Kunnskapsskolen er hentet fra Buskerud Høyres program og fra programmene til samarbeidspartiene

- Det er veldig spennende å endelig få lov til å utøve god høyrepolitikk i fylket vårt, men det aller viktigste er at dette er en politikk vi mener er riktig for elevene, lærerne, næringslivet og andre deler av arbeidsmarkedet i Buskerud, avslutter en fornøyd og entusiastisk Elizabeth.